Brottmål

BROTTMÅL

Offentlig försvarare

Är du misstänkt för brott?

Då behöver du en offentlig försvarare som skyddar dina rättigheter.

Advokatbyrån NK:s advokater försvarar dig under förundersökningen, dvs. under tiden som polisen och åklagaren utreder brott samt under häktnings- och huvudförhandling i domstol.

Du har rätt att välja vilken advokat du önskar genom att meddela polis eller åklagare namnet på den advokat som du vill ha.
På åklagarens begäran utser tingsrätten den advokat som du har valt som offentlig försvarare för dig.

Kostnaden för din offentliga försvarare betalas oftast av staten.
Kontakta Advokatbyrån NK för mer information.

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för ett brott?

Då behöver du ett målsägandebiträde som bevakar dina intressen och stöttar dig genom hela processen.

Om du har utsatts för brott och åklagaren inlett en förundersökning kan du ha rätt till ett målsägandebiträde om brottet du blivit utsatt för kan leda till fängelse. Exempel på brott som kan leda till fängelse är misshandel, rån och sexualbrott. Tingsrätten förordnar ditt målsägandebiträde.

Du har rätt att välja vilken jurist du önskar genom att meddela polis eller åklagare namnet på den jurist som du vill ha. På åklagarens begäran utser tingsrätten den jurist som du har valt som målsägandebiträde för dig.

Advokatbyrån NK:s jurister kommer då att ta tillvara dina intressen och lämna stöd, hjälp och råd. Vi för också din talan avseende skadeståndsanspråk.
Välj en av Advokatbyrån NK:s jurister som ditt målsägandebiträde genom att kontakta oss. Du får då ett engagerat och kompetent ombud som gör processen tryggare för dig.

Kostnaderna för målsägandebiträdet ersätts av staten.
Kontakta Advokatbyrån NK för mer information.

Särskild företrädare för barn

När ett barn under 18 år är inblandat i en situation där det finns misstanke om att:

  • Brott har begåtts
  • Den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren
  • Vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte förhindrar att barnets rättigheter respekteras, utser tingsrätten en särskild företrädare för barnet.

När tingsrätten utser Advokatbyrån NK:s jurister som särskild företrädare tar vi över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras vid förhör, förundersökning och rättegång.

NK:s jurister har den erfarenhet, kunskap och bemötande som krävs för att bistå barnets rätt när de hamnar i brottsprocesser. Vi bistår även barnets skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen.

Kontakta Advokatbyrån NK om du har frågor eller funderingar så lovar vi att hjälpa dig på bästa sätt.

Särskild företrädare för barn

När ett barn under 18 år är inblandat i en situation där det finns misstanke om att:

  • Brott har begåtts
  • Den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren
  • Vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte förhindrar att barnets rättigheter respekteras så utser tingsrätten en särskild företrädare för barnet.

När tingsrätten utser Advokatbyrån NK:s jurister som särskild företrädare tar vi över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras vid förhör, förundersökning och rättegång.

NK:s jurister har den erfarenhet, kunskap och bemötande som krävs för att bistå barnets rätt när de hamnar i brottsprocesser. Vi bistår även barnets skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen.

Kontakta Advokatbyrån NK om du har frågor eller funderingar så lovar vi att hjälpa dig på bästa sätt.

Assistans- och hemtjänstverksamhet

NK Advokatbyrå biträder såväl företag i assistansbranschen som privatpersoner. Varje assistansbolag/anordnare måste följa ett omfattande regelverk bestående av lagar, förordningar och föreskrifter. Det är flera parter och myndigheter som är inblandade på en och samma gång som t.ex. Försäkringskassan, kommunen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi biträder assistansanordnaren med rådgivning i alla slags ärenden kring personlig assistans och assistansersättning.

För att bedriva privat verksamhet enligt LSS krävs tillstånd från IVO. Vi lämnar rådgivning och biträde i alla frågor som rör ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, assistansersättning eller annan verksamhet enligt LSS. Vidare biträder vi er ifråga om arbetsmiljörättsliga rutiner och policys som krävs för verksamhetens bedrivande. Vi bistår företag genom skräddarsydda utbildningar inom hemtjänst- och assistansverksamhet samt arbets- och arbetsmiljörätt.

Stockholmskontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 29, 5 tr (T) Hötorget
Postadress: Box 7109, 103 87 STOCKHOLM
Tel: 08 20 14 40
Fax: 08 20 14 41
E-post: info@advokatnk.se

Uppsalakontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 62
753 18 UPPSALA
Tel: 018 12 14 40
E-post: info@advokatnk.se

Resa med Bil

Kör till Hötorget och sen mot Stureplan. Fortsätt 500 m och du finner oss på högersida.

Res med SL

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss