Familjerätt

FAMILJERÄTT

Vårdnad

Om föräldrarna är gifta med varandra, har de båda vårdnaden om barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra har modern ensam vårdnaden om inte föräldrarna via socialnämnden har avtalat om gemensam vårdnad. I samband med en faderskapsbekräftelse kan föräldrarna också ansöka om registrering av gemensam vårdnad hos socialnämnden.

Frågor om ändring i vårdnaden, vanligtvis i samband med eller efter skilsmässa eller separation, prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan anförtros åt en förälder eller åt båda.

Barns umgänge

Ett barn har alltid rätt till umgänge med en förälder som det inte stadigvarande bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt.

Barns boende

När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn, kan en domstol besluta om vem av föräldrarna som barnet ska bo hos om de inte kan komma överrens på egen hand. Avgörande är vad som är bäst för barnet.

Stockholmskontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 29, 5 tr (T) Hötorget
Postadress: Box 7109, 103 87 STOCKHOLM
Tel: 08 20 14 40
Fax: 08 20 14 41
E-post: info@advokatnk.se

Uppsalakontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 62
753 18 UPPSALA
Tel: 018 12 14 40
E-post: info@advokatnk.se

Resa med Bil

Kör till Hötorget och sen mot Stureplan. Fortsätt 500 m och du finner oss på högersida.

Res med SL

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss