Migrationsrätt

MIGRATIONSRÄTT

Arbets- och uppehållstillstånd

Advokatbyrån NK har en lång och gedigen erfarenhet i arbetstillståndsärenden. Vi hjälper såväl arbetsgivare som privatpersoner med att ansöka arbetstillstånd eller att överklaga avslag på förlängningsansökningar.

Om du har ett anställningserbjudande i Sverige kan NK:s jurister ge dig kvalificerad rådgivning ifråga om lagens krav för att du ska få stanna i Sverige och arbeta här. Advokatbyrån NK hjälper dig att söka arbets- och uppehållstillstånd.

NK:s jurister har genom åren tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster för framförallt större entreprenadföretag med såväl etablering i Sverige som hjälp att förskaffa särskild avpassad och kompetent arbetskraft. Det rör sig framförallt om gruppansökningar för arbetskraft från länder utanför EU/EES som kommer för att arbeta under en begränsad tid i Sverige. Vi är måna om att tillhandahålla våra tjänster för företagare på ett tidseffektivt och resultatorienterat sätt.

Asyl

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för personer som ansöker om asyl i Sverige.

Stockholmskontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 29, 5 tr (T) Hötorget
Postadress: Box 7109, 103 87 STOCKHOLM
Tel: 08 20 14 40
Fax: 08 20 14 41
E-post: info@advokatnk.se

Uppsalakontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 62
753 18 UPPSALA
Tel: 018 12 14 40
E-post: info@advokatnk.se

Resa med Bil

Kör till Hötorget och sen mot Stureplan. Fortsätt 500 m och du finner oss på högersida.

Res med SL

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss