Turkisk rätt

TURKISK RÄTT

Sadik Kutlu är ensam i Sverige om att inneha en såväl svensk och turkisk advokattitel. Han är ledamot av det svenska advokatsamfundet och dess turkiska motsvarighet. Sadik bedrev sina juridikstudier vid det anrika Istanbuls universitet som är det mest välrenommerade universitetet i Turkiet. Sadik biträder stora och medelstora svenska och internationella företag med affärsjuridiska frågor som berör turkisk rätt, framförallt med markexploateringsfrågor, fastighetsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt, distributions- och agentavtal m.m., processrätt, företagsförvärv och due diligence.

Sadik anlitas flitigt av advokatkollegor såsom sakkunnig i frågor som berör turkisk rätt och hur den förhåller sig till svensk rätt.

Sadik håller även föreläsningar i turkisk fastighetsrätt på uppdrag av anordnare av fastighetsmässor.

Arvs- och testamentsrätt

Sadik har en bred erfarenhet av turkisk familje-, arvs- och testamentsrätt samt har biträtt otaliga svenska och nordiska medborgare med dessa frågor av gränsöverskridande natur.

Fastighetsrätt

Turkisk fastighetsrätt skiljer sig från den svenska lagstiftningen på ett antal avgörande punkter såsom formkrav för avtals ingående och köparens undersökningsansvar avseende belastningar på fastigheten m.m. Ett återkommande problem genom åren är att många klienter ingått avtal om fastighetsköp, men dessa avtal har nästintill aldrig uppfyllt lagens formkrav. Avtalen anses enligt turkisk rätt vara ogiltiga vilket uppdagas alltför sent, efter att klienter har betalat ansenliga summor för köpeobjektet. För att återfå erlagda betalningar eller formenlig rätt till objektet krävs en utdragen domstolsprocess som fördyrar processen för klienter. I syfte att förebygga risker och kostnader förknippade med fastighetsköp – lägenheter anses till skillnad från i Sverige utgöra en fastighet i Turkiet- är det klokt att tidigt anlita en kunnig advokat vid köp av fastighet i Turkiet.

Sadik Kutlu är den ende advokaten i Sverige som innehar både en svensk och turkisk advokattitel. Sadik har en mycket gedigen kompetens och erfarenhet inom affärsjuridik i både Sverige och Turkiet. Genom åren har han biträtt stora företag som privatpersoner i samband med fastighetsaffärer, utveckling av fastighetsprojekt, ingående och upprättande av avtal samt fört processer för företag, privatpersoner och grupptalan i Turkiet.

Går du i tankar på att investera i en fastighet i Turkiet?

Vi kan anordna en skräddarsydd lösning och bistå dig genom hela processens gång. Att anlita en kompetent advokat kan inte enbart bespara kostnader utan kan även vara lönsamt. Tveka inte att kontakta oss för att få mer information.

Stockholmskontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 29, 5 tr (T) Hötorget
Postadress: Box 7109, 103 87 STOCKHOLM
Tel: 08 20 14 40
Fax: 08 20 14 41
E-post: info@advokatnk.se

Uppsalakontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 62
753 18 UPPSALA
Tel: 018 12 14 40
E-post: info@advokatnk.se

Resa med Bil

Kör till Hötorget och sen mot Stureplan. Fortsätt 500 m och du finner oss på högersida.

Res med SL

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss