Tvångsmål – LVU, LVM, LPT

TVÅNGSMÅL - LVU, LVM, LPT

Social- och socialförsäkringsrätt – SoL, sjukpenning, sjuk och aktivitetsersättning –assistansersättning.

Advokatbyrån NK har en gedigen erfarenhet av att biträda privatpersoner ifråga om utverkande av socialförsäkringsrättsliga förmåner.

Sjukpenning – Har du blivit sjuk och vill begära sjukpenning från Försäkringskassan kan NK:s jurister biträda dig.

Sjuk- aktivitetsersättning – Det som förr i tiden (före 2003) hette förtidspension motsvaras idag av den s.k. sjuk- eller aktivitetsersättningen. Båda förmånerna är en del av välfärdsstatens socialförsäkringsbaserade skyddsnät för enskilda i samhället.

Förmånerna regleras i en lag som heter socialförsäkringsbalken (2010:110) och det är Försäkringskassan som är den myndighet som beslutar och betalar ut ersättningarna.

Socialförsäkringsbalken förkortas till SFB och är en sammanhållen lag bestående av många tidigare lagar inom socialförsäkringsrätten.

Socialförsäkringen är indelad i tre försäkringsgrenar som avser:

  1. Förmåner som grundas på bosättning i Sverige (bosättningsbaserade förmåner),
  2. Förmåner som grundas på arbete i Sverige (arbetsbaserade förmåner), och
  3. Förmåner som grundas på andra omständigheter än bosättning eller arbete i Sverige (övriga förmåner).

Sjuk- och aktivitetsersättningarna tillhör de bosättningsbaserade förmånerna.

Ersättningsförmånerna kan lämnas till personer som har en långvarig nedsättning av arbetsförmågan. Med nedsatt arbetsförmåga menas en nedsättning om minst 25% pga. sjukdom, nedsättning av psykisk eller fysisk prestationsförmåga.

Assistansersättning/personlig assistans – Vi bistår enskilda med rådgivning och biträder vid ansökningar kring personlig assistans från kommuner eller assistansersättning från Försäkringskassan. Vi biträder enskilda vid överklaganden om det behövs.

Stockholmskontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 29, 5 tr (T) Hötorget
Postadress: Box 7109, 103 87 STOCKHOLM
Tel: 08 20 14 40
Fax: 08 20 14 41
E-post: info@advokatnk.se

Uppsalakontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 62
753 18 UPPSALA
Tel: 018 12 14 40
E-post: info@advokatnk.se

Resa med Bil

Kör till Hötorget och sen mot Stureplan. Fortsätt 500 m och du finner oss på högersida.

Res med SL

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss